Publicitat

Rss

Els canals RSS (Rich Site Summary o Really Simple Syndication) fan referència a arxius basats en format XML 1.0 (anomenats feed), utilitzats a Internet per a la difusió de notícies i titulars.

Per a la correcta lectura del feed XML, es necesari un programa lector o agregador de continguts RSS instal·lat al seu ordinador, que agafarà la informació que conté el feed i li facilitarà la seva lectura i accés a la informació completa.

e-notícies posa a la seva disposició diversos canals RSS 2.0 amb els 10 últims titulars publicats a cada categoria.